Ons groenbeheer 2.0 is eenvoudig te moduleren 

Onze belangrijkste expertises beplantingskennis, beheermethoden en participaties hebben we in enkele thema's uiteengezet. Hiermee willen we u als bezoeker prikkelen om ook vanuit een nieuwe invalshoek te kijken naar uw Groenbeheer. De thema's zijn geen vaststaande producten, maar een levendige visie die zich zal ontwikkelen en verder evolueren naar een toepasselijk en doeltreffend resultaat. 

Binnen de visie zien we dat de ene specialiteit gepaard gaat of kan gaan met een andere. Een goed beplantingsplan krijgt de juiste uitstraling als het ook beheerd kan worden naar de (financiële) mogelijkheden die er zijn. Participeren is leuk maar dan moet het ook aantrekkingskracht hebben om het groen in te duiken.

  • Is een andere beheermethode haalbaar wat betreft de openbare aanbestedingen,
  • wat is de winst voor de natuur,
  • hoe controleer/begeleid je de uitvoering?

Zaken die we kunnen beïnvloeden door andere plant-zaaimethoden toe te passen. Onze visie is hierdoor niet zonder meer onder te verdelen in 'producten'.

Onderstaande thema's laten mogelijkheden zien om de openbare ruimte om ons heen natuurlijker, biodiverser, en fraaier te krijgen en te beheren.


Praktisch A3 beheerplan

Praktische beheerplannen op A3-formaat. Ideaal voor de uitvoering door herkenbaarheid, leesbaarheid en de aanpassingsmogelijkheden. 


Biodiversiteit Quickscan

Waar kan je de Huismus, Gierzwaluw of vleermuis in het verstedelijkt gebied een handje helpen en hoe kan je de omgeving biodivers maken?


Plant- zaaimethoden

Met het beschikbare plantassortiment is de wijk prima in te richten en beheercategorieën op te stellen. Hierbij kunnen we zeker helpen. 


Groenconstructies in de openbare ruimte

Bjjenhotel. De bijensterfte. Wie heeft daar nog niet van gehoord. Bomen, heesters, kruiden en bloembollen geselecteerd op de mate van leverantie van nectar en stuifmeel zijn belangrijk.


Participatie


De inspraak van bewoners of omwonenden ten aanzien van onder andere openbaar groen neemt steeds verder toe door enthousiasme bij hen maar ook door de wens van de politiek. 


Beheermethoden


Beheer van hooilanden, alles per maaironde eraf of laten we wat staan voor de volgende ronde?  Laten we ook vegetatie in de winter staan voor insecten en vogels?

Groenbeheer2.0 is toegepast voor: