Nieuws en persberichten

Lees over enkele projecten waar thema's uit Groenbeheer2.0 spelen.  Doe inspiratie op, geef je mening via mail of bel ons. 

Vechtoever

  Juni 2018

De beschoeiing van De Vechtoever, tussen de Mamixbrug en het Nijenrodeplantsoen, is aan vervangeing toe. Aangezien een aantal bomen met de wortels vergroeid zijn met de huidige beschoeiing zullen de bomen het niet overleven als de beschoeiing wordt verwijderd. Het gevolg is dat er een aantal bomen langs de Vechtoever moeten worden gekapt. Na het verwijderen kiezen is er voor gekozen om waar mogelijk de oever een natuurlijk verloop te geven.

Drijfeilanden Leidse Rijn

Juni 2018

Voor de Gemeente Utrecht zijn verschillende drijfeilanden ontwikkeld om in de wateren van de Utrecht ze wijk Leidse Rijn te laten. In deze wijk zijn veel watergangen aanwezig met betonnen onnatuurlijke oevers. Er is echter wel veel behoefte aan groen in/rondom het water. Daarom zijn deze drijfeilanden ontwikkeld, deze eilanden bevatten een biodiverse groenseceltie en is met kettingen verankerd zodat het op de plek blijft. Een mooie groene toevoeging voor de wijk Leidse Rijn!


Woonwijk de Tol

2018

Momenteel werken wij aan de webisteLezing Ada Wille

Maart 2017

Groenstudieclub Middennederland heeft weer vier lezingen georganiseerd in de periode van november 2016 tot met maart 2017.

Landschapsarchitecte Ada Wille, gespecialiseerd in begraafplaatsen trapt af met haar lezing “Werken aan/op begraafplaatsen: alles behalve doods….”.
Meer groen in winkelcentrum Musketon

2016 - 2017

Gemeente Utrecht wilde het winkelcentrum in Lunetten te Utrecht vergroenen. Het was maar een saaie plek met veelal steen en weinig gemeenschappelijk groen. Ook de watergang langs dit winkelcentrum was weinig interessants. Ruimte voor Advies heeft een ontwerp, technische tekening en werkomschrijving gemaakt om deze vergroening te realiseren, Dit winkelcentrum is vergroend door een drietal ovale bloembakken rondom het winkelcentrum en de watergang is verfraaid doormiddel van inheemse planten langs de oever. Zo is de omgeving intiemer en kleurrijker gemaakt.Participatieproject Park Hofrust, Rijswijk

  Juli 2016

Het vakblad Tuin & Landschap schrijft een eerste artikel van een drieluik over het participatieproject Park Hofrust te Rijswijk. Bewoners en gemeente vonden elkaar bij het opknappen van het monumentale Park Hofrust. Bewoners schreven met procesbegeleiding van Ruimte voor Advies de visie, maakten het ontwerp en het beplantingsplan. De bewoners hebben een Stichting opgericht en hebben inmiddels een forse subsidie ontvangen van de Provincie.

Maaibeheerplan Maximapark Utrecht

   September 2016

Het A3-maaibeheerplan voor het Maximapark (300ha) te Utrecht is klaar. Een ideaal werkdocument voor zowel gemeente, aannemer en bewoners. Wat-waar-hoe maaien en ook nog enige ruimte om de onderlinge afspraken vast te leggen. 


Artikel Groenbeheer 2.016 in vakblad Stad en Groen

  April 2016

Het vakbad Stad & Groen, nummer 2, april-2016 schrijft een artikel over Groenbeheer 2.016. Een korte kijk op onze visie 2.0. In bijgaande pdf leest u het hele artikel. 

Proef probleemvakken in de wijk

Maart 2016

Het WellantCollege te Houten start in april 2016 samen met Ruimte voor Advies een proef om 'probleemvakken in de wijk' om te vormen met een selectie van gebiedseigen inheemse planten naar een extensieve, fraaie en biodivers plantvak. Hieronder is de oude en de nieuwe situatie te zien.


Visie en vakkennis bepalend voor resultaat, ongeacht functie

  December 2014

Het vakblad Stad & Groen, nummer 8, 2014 schrijft een artikel over beheer van vaste planten. Een artikel waarbij we aangeven dat visie en vakkennis bepalend is voor resultaat ongeacht je functie. 

Lezingen Groenstudieclub Middennederland

  September 2015

Samen met enkele vakgenoten is de Groenstudieclub Middennederland  opgericht. Een viertal lezingen worden in de periode van oktober 2015 tot met maart 2016 georganiseerd. Ook dit jaar zijn er weer een viertal lezingen te houden op verschillende lokaties. Zie de website voor meer info.