"Klimaatverandering-hittestress-bijensterfte-piekbuien"

Dus vergroenen van de openbare ruimte!Eén van de oplossingen van deze problemen ligt bij het vergroenen van de openbare ruimte. Door klimaatadaptieve beplanting toe te passen, biodiversiteit te vergroten, ontstening en meer groen kunnen deze problemen tegen gegaan worden. Het plantassortiment bestaat hier al voor. Veelal toegepast in de bekende beheercategorieën als heesters-rozen-hooiland-etc. Afhankelijk van soortkeuze kan de categorie een biodiverse toevoeging zijn maar kan het openbaar groen nog anders?

Wat ons betreft wel ! Nu is het moment om het openbaar groen eens rigoreus om te gooien. Gazonbeheer alleen nog voor specifieke plekken (sport, spel, monumenten) en zo het areaal drastisch terugbrengen, meerdere varianten gras-beheer; vergroten oppervlak wadi-beheer; integreer je hardnekkige onkruiden in je beplantingsplan; maaibare heesters; schoffelen van plantvakken alleen langs de rand (indien nodig !) en laten we ons concentreren op inboet en 'slechts' het plukken van ruige soorten.


Gezamenlijk kunnen we op basis van de 2.0 thema's de mogelijkheden beoordelen, plannen maken en beheren!