GROENBEHEER 2.019

een visie OP onze GROENe openbare ruimte

Wat is Groenbeheer 2.019

Groenbeheer2.0 biedt een 6-tal thema's om onze openbare ruimte anders in te richten met veel aandacht voor de beheerkosten; Pracktische A3 beheerplannen, Biodiversiteit quickscan, Plant-zaaimethoden, Groenconstructies in openbare ruimte, Participatie, Beheermethode. Groenbeheer2.0 geeft ruimte aan bijen, vlinders, vogels, etc. Gezamenlijk als burger en beheerder bouwen aan een groene openbare ruimte die biodivers, praktisch en kleurrijk is. De 2.0 thema's geven handvaten om onze leefomgeving te verbeteren. Lees over deze doelstelling op deze pagina of ga verder naar de 2.0 thema's.


Biodivers

De openbare ruimte moet bidodivers worden ingericht. Meer of andere plantsensoorten voor bijen, vlinders zijn nodig. Waar ruimte is voor mensen en planten moet ook ruimte zijn voor egels, mussen, zwaluwen. Kortom, maak de ruimte divers. Kijk bij het 2.0 thema Biodiversiteits Quickscan.


Praktisch en kleurrijk

Kleur hoeft niet meer te kosten. Sterker, in sommige gevallen kunnen kosten naar beneden. Accepteer dat soorten elkaar mogen verdringen en dat het beeld in de loop der tijd veranderd. Ontdek hoe het wel kleurrijk kan blijven. Kijk bij het 2.0 thema Plantsystemen en Beheermethoden. 


Gezamenlijk

Bewoners dienen bij hedendaags groenbeheer betrokken te worden, in hun straat, buurtpark of groenstrook. Ook van andere gebruikers zoals scholen of sportvereningingen is betrokkenheid nodig. Goede communicatie en samenwerking is essentieel zodat ideeën worden uitgewisseld en oplossingen doorgevoerd. Hoe dit kan, zie voorbeelden bij het 2.0 thema Participatie.

Nieuws en publicaties

Volg  acties en projecten waarbij we laten zien wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie. Doe inspiratie op voor uw eigen project of zoek contact met ons. 

Hieronder ziet u alvast enkele van onze laatste nieuwtjes en publicaties, voor alle info klikt u op de onderstaande button. 


Lezingen met de Groenstudieclub Midden Nederland 2018 - 2019

  September 2018 | Maarssen.

Samen met enkele vakgenoten is de Groenstudieclub Middennederland opgericht. In de periode van november 2018 t/m februari 2019 worden weer een viertal lezingen georganiseerd.


Vechtoever

Juni 2018 | Utrecht.

De beschoeiing van De Vechtoever, tussen de Mamixbrug en het Nijenrodeplantsoen, is aan vervangeing toe. Aangezien een aantal bomen met de wortels vergroeid zijn met de huidige beschoeiing zullen de bomen het niet overleven als de beschoeiing wordt verwijderd. Het gevolg is dat er een aantal bomen langs de Vechtoever moeten worden gekapt. Na het verwijderen kiezen is er voor gekozen om waar mogelijk de oever een natuurlijk verloop te geven.

Vechtoever presentatie 290618.PDF

  www.youtube.com/watch?v=xLtIJdLbN8kDrijfeilanden Leidse Rijn

    Juni 2018 | Utrecht.

Voor de Gemeente Utrecht zijn verschillende drijfeilanden ontwikkeld om in de wateren van de Utrecht ze wijk Leidse Rijn te laten. In deze wijk zijn veel watergangen aanwezig met betonnen onnatuurlijke oevers. Er is echter wel veel behoefte aan groen in/rondom het water. Daarom zijn deze drijfeilanden ontwikkeld, deze eilanden bevatten een biodiverse groenseceltie en is met kettingen verankerd zodat het op de plek blijft. Een mooie groene toevoeging voor de wijk Leidse Rijn!


Woonwijk de Tol

Momenteel werken wij aan de websiteMeer groen in winkelcentrum Musketon

2016-2017 | Utrecht

Gemeente Utrecht wilde het winkelcentrum in Lunetten te Utrecht vergroenen. Het was maar een saaie plek met veelal steen en weinig gemeenschappelijk groen. Ook de watergang langs dit winkelcentrum was weinig interessants. Ruimte voor Advies heeft een ontwerp, technische tekening en werkomschrijving gemaakt om deze vergroening te realiseren, Dit winkelcentrum is vergroend door een drietal ovale bloembakken rondom het winkelcentrum en de watergang is verfraaid doormiddel van inheemse planten langs de oever. Zo is de omgeving intiemer en kleurrijker gemaakt.


Korte kijk op onze visie Groenbeheer 2.016

16 april 2016 | Stad en Groen Utrecht

Het vakblad Stad en Groen, nummer 2 april 2016 besteed aandacht aan ons in een artikel over Groenbeheer 2.016. Een korte kijk op onze visie 2.0. Middels onderstaande link kunt u het artikel downloaden.


Proef met Wellantcollege

  Maart 2016. | Houten

Het Wellantcollege te Houten is in april 2016 samen met Ruimte voor Advies een proef gestart om 'probleemvakken in de wijk' om te vormen met een selectie van gebiedseigen inheemse planten naar een extensieve, fraaie en biodiverser plantvak.


Visie en vakkennis bepalend voor resultaat, ongeacht functie

16 December 2014 | Stad en Groen Utrecht

Het vakblad Stad & Groen, nummer 8 2014 schrijft een artikel over beheer van vaste planten. Een artikel waarbij we aangeven dat visie en vakkennis bepalend is voor resultaat ongeacht je functie. Middels onderstaande link kunt u het artikel downloaden.


Groenbeheer2.0 is toegepast voor: